Psyykkinen valmennus

Yhteystiedot

Tuomas Grönman

+358 50 593 1390
tuomas@gronman.fi
Puutarhakatu 17, 20100 Turku

Psyykkisen valmennuksen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää urheilijoiden, valmentajien ja urheiluorganisaation avainhenkilöiden toimintaa entistä paremmaksi niin urheilussa kuin sen ulkopuolella. Urheilupsykologia on kokonaisvaltaista osaamista, ei vain huipputaidon voitelua.

Turun Seudun Urheiluakatemian urheilupsykologina toimii Tuomas Grönman.

Huippu -urheilijoiden psyykkinen valmennus tähtää psykologisten taitojen kehittämisen ohella motivaation ylläpitoon sekä elämänhallinnan kautta tapahtuvaan ammatilliseen kehittymiseen. Tavoite on, että urheilija oppii tiedostamaan vahvuuteensa ja ohjaamaan aktiivisesti toimintaansa niiden esiin saamiseksi.

Tarjoamamme palvelut ovat suunnattu niin urheilijoille, valmentajille kuin urheilujohtajille.  Palvelumme pohjaa filosofiaan, jonka mukaan erinomaisen suorituksen ja tuloksen taustalta löytyvät aina lajiharjoittelun lisäksi urheilua ja menestymistä tukevat toimintamallit, motivaation ja päämärien asettamis- ja jäsentämistaidot sekä menestymisen mahdollistava elämäntilanne ja sen hallinta.

 Valmennuksessa  urheilija oppii kilpailun ja harjoittelun kannalta tärkeitä mielen ja tunteiden hallinnan taitoja: sparraava itsepuhe, mielikuvaharjoittelu, attribuointi,  sekä tavoitteiden asettaminen. Psykologistentaitojen ohella käsitellään urheilijan elämäntilannetta ja sen hallintaa, mikä on hyvinvoinnin ja menestyksen kivijalka!

 

Esimerkki psyykkisen valmennuksen toteutuksesta

Tavoite:

 • kilpailutilanteeseen valmistautuminen ja kilpailusuorituksen hallintaan  vaikuttavien psyykkisten taitojen harjoittelu
 • itsetuntemuksen ja sitä kautta itseluottamuksen lisääntyminen
 • oman toimintatavan tarkastelu (ajatukset, tunteet, mielikuvat…)
 • keskittymisen, mielenhallinnan & rentoutumisen harjoittelu
 • motivaatiokysymykset, tavoitteenasettelun selkeytys

  Työmuodot:

 • yksilö- ja/tai pienryhmäkeskustelut
 • ohjatut harjoitukset & kotitehtävät
 • kyselyt, kaavakkeet
 • oma aktiivinen panos ja motivaatio tärkeää

 5 kerran arviointi/tutustumisjakso

 • alkuun n. 30 min yksilökeskustelu
 • 4 tapaamista + 1 arviointikerta lopuksi (yht. 5 x 1,5h)
 • tapaamiset 2-3 viikon välein
 • hinta määräytyy ryhmän koon mukaan

 Ehdotus sisällöistä:

 1. tutustuminen, nykytilanteen kartoitus ja arviointi, psyykkinen lajianalyysi lajista
 2. mielikuvaharjoittelu, rentoutusharjoittelu, tunne- ja mielensäätelykeinoihin tutustuminen
 3. sisäinen puhe, itseluottamus
 4. kilpailuun valmistautuminen, tavoitteet ja motivaatio
 5. yhteenveto + tilannearviointi
 6. Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa työskentelyä yksilönä/ryhmässä arviointijakson aikana nousseiden toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Yhteystiedot

Tuomas Grönman

+358 50 593 1390
tuomas@gronman.fi
Puutarhakatu 17, 20100 Turku