Antidoping

 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry
www.suek.fi 

Turun Seudun Urheiluakatemian antidopingohjelma perustuu siihen, ettei Urheiluakatemia hyväksy dopingia missään muodossa urheilussa. Päätavoitteena on yhteistyössä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK:in) ja muiden urheilun toimijoiden kanssa puhtaan urheilun edistäminen Suomessa ja kansainvälisesti.

Antidopingtyön päävastuu Suomessa kuuluu Suomen urheilun eettiselle keskukselle (SUEK) ry:lle. SUEK vastaa dopingvalvonnasta, antidopingkoulutuksesta, antidopingtyön kansainvälisestä yhteistyöstä ja antidopingtyön kansallisesta toimeenpanosta.

Urheilijat ja urheilun piirissä toimivat urheilijan tukihenkilöt ovat velvollisia noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä, sen piiriin kuuluvia kansainvälisiä standardeja, Suomen antidopingsäännöstöä, laji- ja kilpailukohtaisia antidopingsäännöstöjä sekä olympialaisiin liittyen Kansainvälisen Olympiakomitean (KOK) antidopingsäännöstöjä ja paralympialaisiin liittyen Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) antidopingsäännöstöjä.

SUEKin palvelut

Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) internetsivut

Suomen Antidopingsäännöstö

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa

Puhtaasti paras -verkkokoulutus

ILMO – ilmoita dopingrikkomuksista