Athlete to athlete

Turun Seudun Urheiluakatemiassa käynnistyy lukuvuonna 2012-13 urheilijoiden yhteistyöhanke, jonka perusajatuksena on yhteisöllisyys.

Tavoitteena on urheilijoiden verkostoituminen, joka tukee heidän tietään huipulle. Athlete to athlete -hankkeessa urheilijoille järjestetään 1-2 kuukauden välein  tilaisuus, jossa käsitellään ennalta sovittua teemaa. Jokaisen kokoontumisen aloittaa asiantuntija-alustaja.

Turun Seudun Urheiluakatemia pyrkii sitouttamaan urheilijat urheiluakatemian palveluihin ja toimintaan. Jokainen urheiluakatemian korkea-asteen urheilija osallistuu vähintään kolmeen tapahtumaan vuoden aikana.

Projektin ohjelmakalenteri julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä, joten urheilijoilla on mahdollisuus valita itselleen tärkeimmät ja kiinnostavimmat aiheet.