Katedralskolan i Åbo

Elitidrottare – nu kan du kombinera idrott och studier även på svenska!

Katedralskolan samarbetar med Åboregionens Idrottsakademi och kan erbjuda begåvade idrottare en möjlighet att fortsätta utöva sin idrott på elitnivå samtidigt som de kan studera vid ett svenskspråkigt gymnasium. Träningarna sker i samarbete med idrottslinjen vid Kerttulin lukio, som koordinerar grenträningarna inom Idrottsakademin. Grenträningarna är förlagda till position 1 (må, ti och to kl. 8.00-9.30). Studerande som har antagits till Idrottsakademin får räkna sig till godo idrottsutövandet och kan få sammanlagt 13 kurser tillgodoräknande som skolvisa gymnasiekurser.

Om du är intresserad av idrottsinriktningen och vill studera vid ett svenskspråkigt gymnasium ska du 1) ansöka om en studieplats vid Katedralskolan i Åbo via den gemensamma ansökan (www.studieinfo.fi), 2) skicka in din ansökan till Åboregionens Idrottsakademi, Kerttulin lukio/urheilulinja, Karinsgatan 3, 20700 Åbo. Skicka också en kopia av din ansökan till Katedralskolan i Åbo, Hansagatan 2, 20100 Åbo, så att vi vid planeringen kan beakta att du deltar i grenträningarna. Aktuell information om ansökningstider, ansökningsblanketter osv., hittar du på Idrottsakademins hemsida.

Urvalet till Idrottsakademins grenträningsgrupper sker på basen av poäng som grenförbunden/idrottstränaren ger, betygen och resultatet i eventuella urvalstest. För närmare information om när urvalstestet ordnas, se Idrottsakademins hemsida. Ingen separat kallelse skickas ut till de sökande.

Tilläggsinformation

Mika Korpela
Åboregionenes idrottsakademi
tfn 050 4323592

Länk till Katedralskolans hemsida.

Käyntiosoite: 

Vanha Suurtori 2
20500 Turku

Puhelin:

Rehtori 040 171 3889
Koulusihteeri 040 809 82
Turun kaupungin puhelinvaihde 02 330 000