Uraohjaus

Urheilijoiden sekä myös valmentajien työllistymistä ja urasuunnittelua tuetaan Olympiakomitean ja Adecco Finland Oy:n yhteisen Huippu-urheilijoiden Uraohjelman kautta. Yhteistyö perustuu ei-kaupalliseen sopimukseen.

Turun paikallistason ohjelman käytännön toteutuksesta vastaa Adeccon palveluksessa työskentelevä projektipäällikkö yhteistyössä Urheiluakatemian opintokoordinaattorin kanssa. Ohjelman kohderyhmänä ovat Olympiakomitean tukijärjestelmien piirissä olevat yksilö- ja joukkuelajien urheilijat ja valmentajat sekä myös urheilu-uransa jo päättäneet huippu-urheilijat. Ohjelma sisältää henkilökohtaista työnhakuohjausta, ominaisuuksien kartoitusta ja uravalmennusta sekä ns. uraseminaareja, joissa käsitellään urheilijan työnhakuun, työllistymiseen ja urasuunnitteluun liittyviä aiheita ja annetaan käytännön ”työkaluja” ja toimintamalleja.

Urheilijoille pyritään tarjoamaan ja räätälöimään erilaisia vaihtoehtoja, mutta samalla heiltä myös vaaditaan omaa panostusta ja sitoutumista. Valtion urheilija-apurahaa nauttivat urheilijat sitoutuvat valmentautumissopimuksen kautta laatimaan koulutus- ja elämäurasuunnitelman urheilu-uraa ja sen jälkeistä elämää varten. Myös Olympiakomitean valmennustukea saavat urheilijat sitoutuvat valmennustukisopimuksen kautta tekemään vastaavan suunnitelman.

Tutustu tästä linkistä Adeccon Huippu-urheilijoiden uraohjelmaan