Sadalle liikuntayläkoulujen 7.-luokkalaiselle toteutettiin maaliskuussa FMS-testit Turun Seudun Urheiluakatemian ja Turun AMK:n fysioterapiaopiskelijoiden toimesta

Sadalle liikuntayläkoulujen 7.-luokkalaiselle toteutettiin maaliskuussa 2019 FMS-testit Turun Seudun Urheiluakatemian ja Turun AMK:n fysioterapiaopiskelijoiden toimesta.  FMS-testillä tarkoitetaan kehonhallinta- ja liikkuvuustestausta, jolla arvioidaan kehon lihastasapainoa seitsemän testiliikkeen avulla. Lyhenne FMS tulee sanoista Functional Movement Screening.

7.-luokkalaisten tulokset olivat aavistuksen parempia kuin syksyllä 2018 toisen asteen 1. luokan oppilaiden tulokset. Tämä antaa viitteitä siitä, että yläkoulun aikana nuorten urheilijoiden liikkuvuus, lihaskunto ja kehonhallinta eivät kehity, vaan päinvastoin heikkenevät.

Mielestämme tämä on suuren pohdinnan paikka sekä seura- että yläkouluvalmennukseen liittyen. Tulokset myös vahvistavat käsitystämme liian yksipuolisesta / lajinomaisesta harjoittelusta juuri siinä iässä, jossa yleisominaisuuksia voisi kehittää niin vahvoiksi, että se mahdollistaisi huipulle tähtäävän harjoittelun toisen asteen aikana sitä haluaville.