Turun ammatti-instituutin opinto-ohjaana Jaana Åkerroos työskentelee päivittäin urheilijoiden parissa, jotta opiskelun ja harjoitusten yhdistäminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla
 

Jaana Åkerroos
Opinto-ohjaaja
Turun ammatti-instituutti

www.turkuai.fi

Turun ammatti-instituutilla on opetusministeriön myöntämä erityistehtävä kouluttaa ammattiin opiskelevia urheilijoita osana Turun Seudun Urheiluakatemiaa. Koulupäivän aikana tapahtuva urheiluvalmennus on osa opiskelijan opintoja, jotka toteutetaan urheiluakatemian ammattivalmentajien toimesta. Harjoitusryhmät muodostuvat Turussa toimivien toisen asteen urheiluoppilaitosten urheilijoista.

Turun ammatti-instituutin liiketoiminnan perustutkinnon opinto-ohjaaja Jaana Åkerroos työskentelee päivittäin opiskelijoiden parissa, joilla käytännössä on arjessaan kaksi työtä: opinnot sekä urheilu. Åkerroos näkee urheilijan kaksoissuran mahdollisuutena, kunhan opiskelija on itse aktiivinen opintojensa suhteen sekä organisoi arkensa järkevästi. 
 
Urheilun ja opiskelun yhdistäminen suunnitellaan Turun ammatti-instituutissa yhdessä opiskelijan, lajivalmentajan sekä ryhmänohjaajan/ vastuuopettajan opettajan kanssa. Muutaman kerran vuodessa tämä ”urheilijan tukiverkosto” istuu yhdessä alas, jotta opintojen etenemisestä sekä kaksoisurasta voidaan yhdessä keskustella. Turun ammatti-instituutissa ryhmänohjaajilla ja muulla henkilökunnalla on ymmärrys urheilevan opiskelijan erityisistä tarpeista ja tärkeimpiä tukimuotoja ovat mm. henkilökohtainen opintosuunnitelma, päivittäistuki opiskelijan arjessa, oppilaitosten organisoima joustava työjärjestys sekä urheiluakatemian laaja asiantuntijaverkosto. 
 
”Urheilijoilla on lisäksi mahdollisuus sisällyttää 180 osaamispisteen tutkintoon yhteensä jopa 26 osaamispistettä urheilemalla”, kertoo Åkerroos. Urheilu-ura voidaan sisällyttää ammatilliseen tutkintoon ennen valmistumista. Ammatti-instituutista tutkinto-opiskelija valmistuu tavallisesti kolmessa vuodessa, mutta tarvittaessa opintoja on mahdollisuus pidentää esimerkiksi neljään vuoteen. 
 
Paljon riippuu urheilijan lajista, miten treenit kilpailut sekä leirit ajoittuvat opintojen kanssa. Päällekkäisyyksiä voidaan helpottaa esimerkiksi Moodlen verkko-opinnoilla tai niin kutsutuilla ”ohjaamopalveluilla”. Ohjaamossa opiskelijan on mahdollisuus tulla iltapäivällä opiskelemaan itsenäisesti koululle, mutta opettaja on paikalla ohjaamassa tarpeen tullen. Näin urheilija saa joustoa arkeensa opintojen samalla edetessä. 
 
Opinto-ohjaajana Åkerroos haluaisi neuvoa urheilevia opiskelijoita keskittymään koulussa olennaiseen, sillä siten iltaa jää enemmän aikaa treenaamiselle läksyjen sijaan. Lisäksi oma organisointi ja tiivis yhteistyö opettajien kanssa helpottaa urheilijaa kouluarjessa. "Ruokahuoltoa" ei myöskään pidä vähätellä, jotta sekä urheiluun että opiskeluun on riittävästi energiaa. Näillä vinkeillä pääsee kaksoisuralla jo pitkälle!