Turun Seudun Urheiluakatemia ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet Olympiakomitean kanssa sopimuksen, jolla tiivistetään toimijoiden välistä yhteistyötä.

Turun Seudun Urheiluakatemia ja Turun kaupunki ovat allekirjoittaneet Olympiakomitean kanssa sopimuksen, jolla tiivistetään toimijoiden välistä yhteistyötä.

Turun Seudun Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Mika Korpelan mukaan sopimus on kehitysaskel jo pitkään jatkuneessa yhteistyössä Turun Seudun Urheiluakatemian ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön välillä.

- Yhteisenä tavoitteena on parantaa urheilijoiden arjen ratkaisuja ja huolehtia siitä, että kaikki huippu-urheilu-uraa tavoittelevat voisivat tavoitteen saavuttaa. Sopimus vahvistaa edelleen toimintaa urheilijoiden hyväksi. Urheiluakatemioiden syntyminen ja kehittyminen tässä maassa on yksi hienoimpia ja onnistuneimpia urheilun eteen tehtyjä kehitystoimenpiteitä. Upeaa, että Turku on eturintamassa osana tätä kehitystä, sanoo Korpela.

Sopimuksella tarkennetaan suomalaisen huippu-urheilun valtakunnallisia rooleja, tehtäviä ja yhteistyötä verkoston sisällä.

- Nyt solmittu sopimus on tahdonilmaisu keskinäisestä yhteistyöstä. Tavoitteena on löytää yhteisiä resursseja ja lisätä osaamista, jolla suomalainen huippu-urheilu menestyy nykytilaa paremmin ja urheiluakatemiat, valmennuskeskukset sekä kaupungit ovat osa sitä menestystä, kommentoi Antti Paananen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksiköstä.

Turku on meille tärkeä yhteistyökumppani.

Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö johtaa suomalaista huippu-urheilua neljän eri ohjelman kautta, joita ovat huippuvaiheen ohjelma, urheiluakatemiaohjelma, kisaohjelma ja osaamisohjelma. Lajit vastaavat omasta menestyssuunnitelmastaan sekä toimintansa kehittämisestä. Urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset toimivat toiminnan ja menestyksen mahdollistavina ympäristöinä urheilijoille, valmentajille ja asiantuntijoille.

Kaupungit johtavat omaa liikunta- ja olosuhdetoimintaansa oman strategiansa mukaisesti. Kaikki toimijat ovat itsenäisiä, mutta sopimuksen myötä toimijoita velvoitetaan entistä tiiviimpään vuorovaikutukseen. Yhteistyön tavoitteista sovitaan yksityiskohtaisemmin vuosittain käytävissä tavoite- ja tuloskeskusteluissa.

Olympiakomiteassa ollaan tyytyväisiä sopimuksen syntyyn ja todetaan Turun olevan yksi keskeisistä toimijoista urheiluakatemiaverkostossa.

- Turku on meille tärkeä yhteistyökumppani. Se on yksi kuudesta valtakunnallisesta toimintaympäristöstä, johon lajiliitot ovat keskittäneet toimintaansa. Siksi sen rooli on merkittävä myös urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostossa, sanoo Paananen.

Turulle Urheiluakatemia on arvokas toimintamuoto huippu-urheilun olosuhteiden mahdollistamisessa.

- Turku on merkittävä sporttikaupunki ja huippu-urheilulla on merkittävä rooli kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman edistämisessä. Opiskelukaupunki Turku tarjoaa erinomaisen alustan korkeatasoiselle valmennuskeskustoiminnalle sekä eriasteisen opiskelun ja huippu-urheilun valmentautumisen yhteensovittamiselle. Nyt solmittu sopimus vahvistaa Olympiakomitean ja kaupungin välistä tavoitteellista yhteistyötä ja osaltaan palvelee koko Turun seudun nuorten huippu-urheilijoiden mahdollisuuksia menestyä niin urheilussa kuin elämässä, toteaa Turun kaupungin yhteysjohtaja Antti Kirkkola.