Turun ammatti-instituutti

Huippu-urheilun ja opintojen yhdistäminen onnistuu

Turun ammatti instituutti on opetusministeriön myöntämä urheilun erityisen tehtävän ammatillinen oppilaitos ja toimii osana Turun Seudun Urheiluakatemiaa. Turun Seudun Urheiluakatemia on yksi Suomen seitsemästä valtakunnallisesta painopisteurheiluakatemiasta, jota Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö koordinoi.

Kun tavoiteena on huippu-urheilijan ura, ammatillistenopintojen ja urheilutavoitteiden yhdistäminen on kauaskantoinen ratkaisu. Hankit ammatillisen koulutuksen ja parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi samalla, kun kehität itseäsi urheilijana täysipainoisesti.

Koulupäivän aikana tapahtuva urheiluvalmennus on osa opiskelijan opintoja jotka toteutetaan Urheiluakatemian ammattivalmentajien toimesta. Harjoitusryhmät muodostuvat Turussa toimivien toisen asteen urheiluoppilaitosten urheilijoista. Harjoituspaikkoina toimivat Turun kaupungin tarjoamat liikunta ja urheilutilat.

Urheilun ja opintojen yhdistämisessä auttavat päätoiminen urheilukoordinaattori sekä urheilijoiden ohjaamiseen erikoistuneet opinto-ohjaajat. Ryhmänohjaajilla ja muulla henkilökunnalla on ymmärrys urheilevien opiskelijoiden erityisistä tarpeista. Tärkeimpiä tukimuotoja ovat henkilökohtainen opintosuunnitelma, päivittäistuki opiskelijan arjessa, oppilaitosten organisoima joustava työjärjestys sekä urheiluakatemian laaja asiantuntijapalveluverkosto.

Lukuvuonna 2015-16 urheilijaopiskelijoita Turun ammatti instituutissa on 45 oppilasta. Suosituimpia aloja ovat liiketalouden ja tekniikan alat.

Lisätietoja

Mika Korpela
Huippu-urheilukoordinaattori
Turun Seudun Urheiluakatemia
p. 050 4323592