Huippu-urheilijan haku Turun Seudun Urheiluakatemiaan

INFO
 

Korkea-asteen urheilijan opas (päivitetty 11/22)

Oppaasta löydät mm. 
- Olosuhderanneke
- Ominaisuusvalmennus
- Kaksoisura

Hakeminen Turun Seudun Urheiluakatemiaan toisen asteen opintojen jälkeen tapahtuu erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella. Hakuaika Turun Seudun Urheiluakatemiaan on jatkuva.

Turun Seudun Urheiluakatemian jäsenyys myönnetään vuodeksi kerrallaan ja on urheilijalle maksuton.

Hakumenettely

Turun Seudun Urheiluakatemia on tarkoitettu kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille.

Urheilijat hakevat Turun Seudun Urheiluakatemiaan erillisen vapaamuotoisen hakemuksen kanssa. Hakemus tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen urheiluakatemia@edu.turku.fi otsikolla "Hakemus urheiluakatemiaan".

Hakemuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

Henkilötiedot

 • Nimi
 • Syntymäaika
 • Laji ja seura
 • Kotikunta
 • ​Sähköpostiosoite

Urheilutiedot

 • Parhaat saavutukset urheilussa viimeisen kahden vuoden aikana
 • Tavoitteet urheilussa
 • Miten tulet järjestämään päivittäisharjoittelusi
 • Urheiluun viikossa kuluva aika (harjoitteluun kuluva aika + muu ajankäyttö)

Opiskelutiedot

 • Opiskelupaikka ja koulutusohjelma
 • Opintoihin hyväksymisvuosi
 • Arvioitu opintojen valmistumisvuosi
 • ​Opintoihin viikossa kuluva aika

Yhteystiedot

 • Valmentaja ja hänen yhteystietonsa
 • Lajiliiton yhteyshenkilö
 • Lisäksi kirjaa hakemukseen suostumuksesi nimesi julkaisemiseen verkkosivuillamme

Nimesi näkyminen verkkosivuillamme helpottaa eri toimijoidemme työtä mm. oppilaitoksissa ja asiantuntijapalveluissa, kun jäsenyytesi halutaan todeta.
Nimesi julkaiseminen hyödyttää siis ennen kaikkea sinua.

Valintakriteerit:

 • Opinto-oikeus Turun Seudun Urheiluakatemian yhteistyöoppilaitoksessa. Opintoja suunnitteleva, mutta ilman opiskelupaikkaa oleva urheilija voi myös hakea Urheiluakatemiaan.
 • Opintojen edistyminen henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
 • Urheilija on vähintään kansallisen huipputason urheilija omassa lajissaan ja ikäluokassaan sekä harjoittelee päämäärätietoisesti ja systemaattisesti.
 • Sitoutuminen Urheiluakatemian arvojen ja toimintaperiaatteiden noudattamiseen.
 • Turun Seudun Urheiluakatemiaan valitaan urheilija toistaiseksi ja Urheiluakatemiastatus voidaan poistaa, jos urheilijakohtaiset kriteerit eivät enää täyty.