Uinti

Valmennus

Turkussa on syksyllä 2021 alkanut uinnin harjoituskeskustoiminta. Harjoituskeskukseen valitut urheilijat harjoittelevat yhdessä ja heille tarjotaan valmennusta, testausta sekä urheiluakatemian asiantuntijatukea valmentautumiseen. Uintiharjoitukset tapahtuvat Nuorten Olympiavalmentajan johdolla yhteistyössä uimaseurojen kanssa.

Muusta lajiharjoittelusta vastaavat uimaseurojen omat valmentajat urheiluakatemian harjoitusvuoroilla.

Harjoituskeskus

Tavoitteena on harjoituskeskus, jossa urheilijat voivat kasvaa ja kehittyä laadukkaassa ympäristössä kohti kansainvälisesti menestyvää huippu-uimaria.

Harjoituskeskus on tarkoitettu pääsääntöisesti toisen asteen toisen vuoden opiskelijoille tai sitä vanhemmille uimareille, joilla on tavoitteet korkealla.

Keskukseen valitut uimarit edustavat omaa seuraansa ja harjoittelevat urheiluakatemian vuoroilla. Harjoituskeskus mahdollistaa uimareille laajan asiantuntijaverkoston, mihin kuuluu mm. fysiikkavalmennus, fysioterapia, ravitsemus, psyykkinen valmennus, testaus, tekniikkakuvaukset, terveydenhuolto sekä kuormituksen ja palautumisen seuranta.

Harjoituskeskuksen uimarit harjoittelevat sekä aamuisin että myös osana iltapäivistä yhdessä urheiluakatemian vuoroilla. Osan harjoituksista uimarit suorittavat yhdessä seuraryhmiensä kanssa.

Yläkoulu

Yläkoulujen liikuntaluokkalaiset harjoittelevat seurajohtoisesti maanantai aamuisin, tiistai-iltapäivisin ja torstai aamuisin.

Tavoitteet

  • lisätä nuorten urheilijoiden harjoitusmäärää seuraharjoituksia tukien
  • opettaa urheilijaksi kasvamista
  • toimia innostavana välivaiheena kohti urheilulukiota ja huippu-urheilua

Toinen aste

Toisen asteen opiskelijoiden opiskelupaikkoja ovat Kerttulin Lukio, Katedralskolan i Åbo tai Turun ammatti-instituutti. Toisen asteen akatemia urheilijat harjoittelevat omien seurojensa valmentajien johdolla akatemian aamuharjoituksissa maanantaista torstaihin.

Tavoitteet

  • Opiskelun ja harjoittelun yhteensovittaminen
  • Kokonaisvaltaisen valmentautumisen kehittäminen
  • Urheilijan elämäntavan oppiminen ja kokonaisrasituksen tiedostaminen
  • Totuttautuminen lisääntyvään ja tehokkaampaan harjoitteluun

Korkea-aste

Urheiluakatemiaan valittujen korkea-asteen urheilijoilla on mahdollisuus harjoitella aamuisin yhdessä toisen asteen urheilijoiden kanssa. Pääsääntöisesti opiskelijat harjoittelevat oman seuran viikkorakenteen mukaisesti ja seuravalmentajien ohjaamana.